Kompanijos vertybės

Kokybė. Mes nuolatos siekiame pagerinti savo darbo, produktų ir paslaugų kokybę. Mes niekada neapkeisim kokybę į pelną.

Pasididžiavimas. Didžiuojamės savo, visų bendradarbių bei visos mūsų kompanijos darbu apskritai. Mūsų darbas visuomenei yra naudingas ir įdomus.

Sąžiningumas. Melas ir problemų glaistymas, baimė sakyti tiesą - tai silpnujų ir neprincipingųjų bruožas.

Kūryba ir entuziazmas. Itin vertiname kūrybines iniciatyvas bei naujas idėjas. Esame pasirengę svarstyti net ir beveik beprotiškus pasiūlymus.

Mūsų darbas orientuotas į rezultatą. Mūsų darbas visada baigiasi apčiuopiamu rezultatu. Savo veiklą mes vertiname pagal galutinį ilgalaikį rezultatą.

Atvirumas. Kompanijos darbuotojai turi teisę į visą informaciją. Kiekvienas darbuotojas gali prašyti bet kokios informacijos, net jei toji informacija išeina už minėto darbuotojo atsakomybės ribų, tačiau ji būtina jo darbui.

Darbuotojų profesionalumas. Kompanijoje paskyrimas į vienas ar kitas pareigas priklauso nuo specialisto profesionalumo ir moralinių savybių. Mūsų kompanijoje vertinama bendradarbiavimo dvasia, savišvieta bei kompetencijos gerinimas. Kiekvienas darbuotojas turi potencialaus profesinio augimo galimybę.

Padorumas. Kompanijoje laikomasi bendrųjų moralės principų. Sąžiningumas, bendradarbiavimas, vieningos komandos ir kolektyvo dvasia, tarpusavio pagalba, objektyvumas – tai pagrindiniai kompanijos veiklos principai.

Patikimumas. Kompanija atsakingai žiūri į savo įsipareigojimus. Mes visi suvokiame savo atsakomybę už kiekvieną mūsų ir bendrą reikalą.

Kainos teisingumas. Dažnai nuo mūsų siūlomų sprendimų priklauso Užsakovo finansinis rezultatas. Tačiau mes visuomet išliekame kuklūs ir teisingi, net ir tais atvejais, kai sprendžiame beveik neišsprendžiamus uždavinius. Mes nesinaudojame kliento nežinojimu ir siūlome optimalias kainas, atitinkančias projekto sudėtingumo laipsnį.

Tradicijos. Мes gerbiame per eilę metų susiformavusias kompanijos tradicijas. Sukūrėme visą „mokyklą“, kurioje dirba savo profesijos ekspertai, parengėme unikalių sprendimų ir projektų savo srityje. Didžiuojamės savo patirtimi.

Inovacijos. Dedame visas pastangas siekdami didinti ir plėtoti savo Užsakovų konkurencingumą. Būtent Užsakovai mus renkasi, o mes už juos atsakome. Mūsų noras būti vedančiąja kompanija, mūsų tikslai į tolimą ateitį, todėl niekada nepraleidžiame progos mokytis ir gerinti savo kompetenciją.