2014 03 05

Išpardavimas tęsiasi: likusios produkcijos sąrašas

sale_large_resize_resize.gif (thumb, 121x86)Išpardavimas tęsiasi: likusios produkcijos sąrašas

Atsižvelgiant į Jurby WaterTech International Komponentų Padalinio strategijos pakeitimą, 3-juose įmonės ofisų sandeliuose vyksta komplektuojančių dalių išpardavimas.

Pateikiame likusių produktų sąrašą>>>

Mes atviri deryboms dėl kainos!