2017 02 21

Naujas projektas, skirtas AB „Inter RAO – Elektrogeneracija“

interrao.png (thumb, 155x44)Bendrovės Jurby WaterTech International specialistai vykdo projektą „D.G. Žimerino vardo Čerepetsko šiluminės kondensacinės elektrinės“ filialo (AB „Inter RAO – Elektrogeneracija“) vandens paruošimo įrenginio rekonstrukcija“.

Jurby WaterTech International atliks vandens paruošimo įrenginio našumo padidinimo iki 75 t/h demineralizuoto vandens ir demineralizavimo įrenginio darbo optimizavimui skirtų įrengimų projektavimo, gamybos, tiekimo, išmontavimo, sumontavimo bei paleidimo-derinimo darbus. Projekto tikslas yra šiame objekte sumažinti išlaidas vidinėms vandens paruošimo reikmėms bei reagentų sąnaudas.

Dabartiniu metu Čerepetsko šiluminėje kondensacinėje elektrinėje esantis vandens paruošimo įrenginys skirtas demineralizuoto vandens paruošimui. Naudojama technologija numato pirminio neapdoroto vandens koaguliaciją, mechaninį filtravimą ultrafiltravimo įrenginyje, jo suminkštinimą atvirkštinio osmoso įrenginyje ir papildomą demineralizavimą mišraus veiksmo filtruose. Esamo įrenginio projektinis našumas sudaro 50 m3/h demineralizuoto vandens. Pirminis vanduo siurbiamas iš Čerepetsko vandens saugyklos.