2017 02 28

Jurby WaterTech International įvykdys projektą įmonei Yuzhnouralskaya Gres

.jpg (thumb, 155x103)Jurby WaterTech International sudarė sutartį dėl projekto „Yuzhnouralskaya Gres kombinuotojo ciklo dujų turbinų elektrinės cheminio vandens paruošimo cecho vandens paruošimo įrenginių modernizavimo“. Mūsų kompanijos specialistai atliks naujų vandens paruošimo įrenginių projektavimo, gamybos, tiekimo, išmontavimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbus, taip pat šio objekto cheminio vandens apdorojimo cecho įrenginių modernizavimą.  

Projekto tikslai:

А. Demineralizuoto vandens kokybės gerinimas 420 MW blokų maitinimui tenkinat Užsakovo reikalavimus. 

A. Demineralizavimo įrenginių darbo optimizavimas siekiant sumažinti išlaidas vandens paruošimui ir reagentams.

Demineralizavimo įrenginių našumas - 40 m3/val.