2019 09 03

Viktoras Stulgaitis - Inžinerijos padalinio direktorius

viktorasstulgaitis_cropped.jpg (thumb, 98x104)2019 m. rugpjūčio 01 d. Viktoras Stulgaitis buvo paskirtas kompanijos Jurby Watertech International Inžinerijos padalinio direktoriumi.

V. Stulgaitis, būdamas Inžinerijos padalinio direktoriumi atsako už padalinio misijos ir stategijos realizavimą, biudžeto planavimą, kontrolę ir vykdymą, efektyvų resursų valdymą, personalo atranką, mokymus ir atestaciją, techninių sprendimų parengimo ir įgyvendinimo darbų organizavimą, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos vykdymą, produkcijos kokybės standartų ir technologinių sprendimų parengimą, efektyvaus bendradarbiavimo padalinio viduje ir išorėje užtikrinimą.

Viktoras mūsų kompanijoje dirba nuo 2012 metų. Jis pradėjo dirbti kaip pasiūlymų ruošimo inžinierius, po 4 metų tapo technologu, o po 3 metų – padalinio direktoriumi. Viktoras baigė Kauno politechnikumą, įgijo statybos inžinieriaus specialybę.