Tyrimų ir plėtros centras (R&D)

Kompanijos Jurby Water Tech International Tyrimų ir plėtros centras (R&D) struktūriškai priklauso Cheminio vandens apdorojimo padaliniui ir Inžineriniam padaliniui. Pagrindinis Tyrimų ir plėtros centro veiklos tikslas  -  naujų pažangių mokslo ir technikos krypčių tyrimas, naujų technologijų kūrimas ir įdiegimas, siekiant patenkinti užsakovo pageidavimus tiek šiandien, tiek rytoj.
R&D centras disponuoja aukštos kvalifikacijos specialistais, kurių išsilavinimas siekia mokslo daktarų arba kandidatų į chemijos mokslų daktarus lygį, šiuolaikine įranga bei eksperimentine baze. Visa tai leidžia priimti veiksmingus techninius sprendimus, operatyviai, profesionaliu lygiu nagrinėti problemas. 
   

Darbų kryptys:

 • Veiksmingų reagentinio apdorojimo programų parinkimas korekciniam ir stabilizaciniam apdorojimui įvairiose vandens sistemose;
 • Naujų žaliavinių produktų tyrimas ir naujų formulių bei technologijų kūrimas;
 • Membraniniai technologiniai procesai;
 • Mokslinių-tiriamųjų bei bandomųjų konstruktorinių darbų vykdymas;
 • Specifinių kliento įrenginių, susijusių su vandeniu, problemų tyrimas;
 • Galutinio proceso modeliavimas pilotiniuose įrenginiuose, problemos imitavimas ir stebėjimas, siekiant įvertinti technologijos veiksmingumą;
 • Ekonomiškų, praktiškų ir ekologiškų sprendimų kūrimas;
 • Naujų technologijų įdiegimas ir tolesnis stebėjimas tiesiogiai kliento įmonėje;


Tiriamojo darbo sritys:

 • Gamtiniai ir technologiniai vandenys;
 • Korozijos kontrolė;
 • Nuosėdų ir nuovirų tyrimas;
 • Mikrobiologiniai tyrimai;
 • Stabilumo analizė


 R&D Centras aktyviai bendradarbiauja su akademinėmis institucijomis Rusijoje (VTI, VNII, AES), Ukrainoje ir Lietuvoje, tarptautinėmis Vandens asociacijomis ir žaliavinių medžiagų stambių gamintojų laboratorijomis.