Maisto pramonė

Maisto pramonės įmonėms reikia geriamojo vandens kokybės vandens, su ribotu organinės kilmės medžiagų, netirpių dalelių, geležies ir mangano kiekiu. Vanduo maisto gamybos įmonėse – pats svarbiausias žaliavinis ir technologinis produktas. Vanduo naudojamas daugybėje procesų, 1 kg produkcijos jo sąnaudos svyruoja nuo kelių iki kelių šimtų litrų.

Maisto pramonės įmonėse vanduo naudojamas įrangai, tarai, vamzdynams praplauti, dezinfekcijai, aušinimui, orui kondicionuoti, garui gaminti ir pačiai produkcijai gaminti.

Kompanijos Jurby WaterTech International vandens paruošimo ir valymo sistemos naudojamos tokiuose maisto pramonės gamybos baruose:

 • technologinių procesų vandens paruošimo;
 • garo gamybos.

Kompanija Jurby Water Tech International maisto pramonei siūlo žemo slėgio katilų vandens paruošimą, kondensato valymą, technologinių reikmių vandens paruošimą: (produkcijos gamybai, techninėms reikmėms)

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus maisto pramonės įmonėms siūlo kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys.

Inžinerijos padalinys maisto pramonei siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos EPC/EPCM (EPC –engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba); EPCM – engineering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir eksploatacija)) kontraktų („iki rakto”) vykdymą,
 • projekto vykdymo priežiūros bei paleidimo-derinimo darbų atlikimą.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys maisto pramonės sektoriaus įmonėms siūlo veiksmingas programas JurbySoft, skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas, o taip pat minimizuoja aplinkai tenkančią apkrovą.

 

Aušinimo sistemos

 

Paprastai, maisto pramonės įmonių technologinių procesų metu naudojamas geriamojo vandens kokybės vanduo, prieš naudojimą nukenksmintas, išvalytas nuo organinių medžiagų, netirpių dalelių ir geležies. Jei reikia, vanduo dalinai minkštinamas. Didelis dėmesys skiriamas vandens dezinfekcijai.

Šiame pramonės sektoriuje gamintojai susiduria su bendromis visiems masto produktų gamintojams problemomis: per dideliu geležies, organinių medžiagų kiekiu vandenyje, normų neatitinkančiu druskų kiekiu (kuo mažesnis druskingumas, tuo aukštesnė pagaminto produkto kokybė), vandens drumstumu ir spalvotumu.

Šioms problemoms spręsti kompanija Jurby WaterTech International siūlo pramoninius atbulinės osmozės ir jonų mainų įrenginius, skirtus vandens druskingumui koreguoti, nugeležinimo įrangą geležies ir mangano jonams šalinti, filtracijos įrenginius organinėms medžiagoms ir netirpioms dalelėms šalinti.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • vandens paruošimo įrangos projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimaliausių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, o taip pat ir vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • techninio aptarnavimo, garantinius ir po garantinių atliekamus darbus, skirtus VP (vandens paruošimo) įrenginiams, kai juos vykdo klientų aptarnavimo tarnybų specialistai Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

 

Garo gamyba

Eksploatuojant šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, o dėl to padidėja kuro sąnaudos (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%) bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinimasis vanduo daugeliu atvejų lemia ekonomišką ir patikimą garo katilo darbą

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose, bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, atliekamo taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainus arba atbulinę osmosą su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės aparate su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbuline osmoze su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su  po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanijos Jurby WaterTech International specialistai parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos variantą dar katilinės projektavimo bei statybos  arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esamų ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir po garantinių atliekamus darbus, vykdomus specialistų iš techninio aptarnavimo tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby Water Tech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft® veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus.