Tekstilės pramonė

Tekstilės pramonės technologijų plėtra iš esmės susijusi su taupiu medžiagų naudojimu, pilnesniu žaliavų ir kuro išnaudojimu bei supančios aplinkos neteršimu. Didelę atliekų dalį sudaro nutekamieji vandenys, todėl pagrindinė kryptis – technologinių schemų su daugkartiniu vandens panaudojimu kūrimas.

Tokios technologijos padės sumažinti panaudojamo šviežio vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekį.

Tekstilės pramonė pagal vartojamo vandens kiekį ir generuojamų nutekamųjų vandenų kiekį nusileidžia tik tokioms vandeniui imlioms gamybos sritims, kaip juodoji ir spalvotoji metalurgija, chemijos ir celiuliozės-popieriaus pramonė, kuro energetinis kompleksas. Tačiau tekstilės pramonėje vandens suvartojamas ir vandens nuvedimas yra normuojami.

Pagrindiniai technologinio vandens rodikliai, neigiamai veikiantys gaminamos produkcijos kokybę, yra jo spalvotumas, geležies ir mangano jonų bei kietumo druskų buvimas.

Reikalaujamų vandens, naudojamo įvairioms tekstilės gamyklos reikmėms, parametrų užtikrinimui, kompanija Jurby Water Tech International siūlo įvairius mechaninės filtracijos (nugeležinimo, skaidrinimo) įrenginius, jonų mainų technologijas (demineralizacijos ir minkštinimo) bei membranines technologijas (ultrafiltracijos ir atbulinės osmozės). Mes pasirengę pasiūlyti savo technologijas tokioms sritims:

 • technologinių procesų vandens paruošimui
 • garo gamybai

Technologinių procesų vanduo


Tekstilės pramonė pagal vartojamo vandens kokybę ir generuojamų nutekamųjų vandenų kiekį nusileidžia tik tokioms vandeniui imlioms gamybos sritims, kaip juodoji ir spalvotoji metalurgija, chemijos ir celiuliozės-popieriaus pramonė, kuro energetinis kompleksas. Tačiau tekstilės pramonėje vandens suvartojamas ir vandens nuvedimas yra normuojami.

Tekstilės pramonės technologiniuose procesuose gali būti panaudojamas vandentiekio, artezinis arba upės vanduo. Tačiau daugeliui technologinių procesų esami vandens rodikliai nėra pakankami, tai reiškia, jog vandens paruošimo stotyse reikalingas preliminarus vandens apdorojimas.

Vykdant upės vandens paėmimą, reikia atsižvelgti į sezoninius vandens kokybės svyravimus pavasarį ir rudenį, kai vandens spalvotumas ir drumstumas padidėję.

Pagrindiniais technologinio vandens rodikliais, neigiamai veikiančiais gaminamos produkcijos kokybę, yra jo spalvotumas ir geležies, mangano jonų bei kietumo druskų buvimas.

Tekstilės pramonės įmonėse technologinis vanduo naudojamas trimis pagrindiniais tikslais:

 • įrangai aušinti (reikalingai temperatūrai gauti);
 • technologiniams tirpalams (su nedideliu kietumo druskų kiekiu) ruošti
 • praplovimui (be spalvotumo, geležies druskų, su nustatytu bendru kietumu).

Ryšium su tuo, Inžinerijos padalinys siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę ar pilną rekonstrukciją,
 • įrangos su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow®  gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir  po garantinių atliekamus darbus, juos vykdant specialistams iš techninio aptarnavimo tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

 

Garo gamyba

Eksploatuojant  šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, o dėl to padidėja kuro sąnaudos (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%)  bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinimasis vanduo daugeliu atveju lemia  ekonomišką ir patikimą garo katilo darbo režimą

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose, bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama  optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, atliekamo taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainus arba atbulinę osmozę su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbuline osmoze su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su  po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanija Jurby WaterTech International parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos  variantą dar katilinės projektavimo bei statybos arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow®  gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir  po garantinių atliekamus darbus, vykdomus specialistų iš techninio aptarnavimo tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby WaterTech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft® veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

Nutekamieji vandenys

Tekstilės gamyklos priklauso stambiausių pramoninių vandens vartotojų grupei. Vandens išteklių valdymas tapo svarbiu gamybos ir ekologijos klausimu. Praplovimas ir skalavimas – dvi labiausiai paplitusios operacijos tekstilės pramonėje. Šių procesų optimizavimas leis sutaupyti didelius vandens ir energijos kiekius.

Kompanija Jurby Water Tech International padės Jums išspręsti vandens išteklių taupymo klausimą.

Mes siūlome visame pasaulyje taikomą membraninės filtracijos technologiją, skirtą valyti nutekamiesiems vandenims, susidarantiems skalaujant dažytus audinius, kai šio proceso metu siekiama pakartotinio vandens panaudojimo.